Mand bag bør­ne­por­no ud­le­ve­res

BT - - NYHEDER -

En 30- årig irsk mand, der af det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI, be­teg­nes som ’ den største for­mid­ler af bør­ne­por­no i ver­den’, kan ud­le­ve­res til USA, hvor der ven­ter ham en rets­sag. Det fastslog en dom­stol i Dublin onsdag, skri­ver AFP. Den 30- åri­ge, der har sid­det va­re­tægts­fængs­let i Dublin si­den 2013, er eft er­søgt i USA i for­bin­del­se med di­stri­bu­tion af bør­ne­por­no­gra­fi .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.