Sagsø­ges for at ha­ve spist sin kam­me­rat

BT - - NYHEDER -

RO­BIN­SON CRU­SOE drik­ke skild­pad­de­blod og urin. Så­dan har 36- åri­ge Salva­dor Alva­ren­ga selv for­kla­ret, at han var i stand til at over­le­ve i næ­sten 15 måneder på åbent hav. Det skri­ver en­gel­ske Me­tro.

Sam­men med sin kam­me­rat, den 22- åri­ge Ezequi­el Cor­do­ba, for­svandt han til­ba­ge i novem­ber 2012, da de­res fi skerjol­le blev fan­get i et vold­somt stormvejr ud for Cos­ta Azul ved den me­xi­can­ske kyst. Lig over bord Eft er 438 da­ge på ha­vet skyl­le­de Salva­dor Alva­ren­ga om­si­der ale­ne i land på Mars­hall- øer­ne, næ­sten 13.000 km fra det sted han for­svandt.

Selv har han for­talt, at Ezequi­el Cor­do­ba dø­de eft er fi re måneder, og at han først ka­ste­de li­get af den 22- åri­ge over bord eft er en uge.

Men Ezequi­el Cor­do­bas fa­mi­lie har en an­den op­fat­tel­se af be­gi­ven­he­der­nes for­løb. De me­ner nem­lig, at den 22- åri­ge var off er for kan­ni­ba­lis­me, og at Salva­dor Alva­ren­ga åd sin 22- åri­ge kam­me­rat i kam­pen for at over­le­ve.

Der­for har fa­mi­li­en nu valgt at sagsø­ge ham med et krav på en mil­li­on dol­lars, sva­ren­de til næ­sten syv mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.