60- årig gem­te næ­sten et ton fyr­vær­ke­ri

BT - - NYHEDER -

Tu­sind­vis af ka­nonslag, ra­ket­bat­te­ri­er og bom­be­rør i sto­re mæng­der. Det ind­går i den be­slag­læg­gel­se af fyr­vær­ke­ri, som Nord­jyl­lands Po­li­ti onsdag har gjort på en lan­de­jen­dom ved Va­dum.

» Der er ta­le om en sam­let vægt på et lil­le ton, og NEM­vær­di­en af fyr­vær­ke­ri­et er om­kring 200 ki­lo. Det er rig­tig, rig­tig me­get, si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Poul Se­ve­rin­sen til Ritzau.

Den så­kald­te NEM- vær­di an­gi­ver, hvor me­get ren krudt fyr­vær­ke­ri­et in­de­hol­der - den så­kald­te net­to­eks­plo­siv­stof­mæng­de. Po­li­ti­et

Aal­borg

200 kg rent krudt, som der blev fun­det i Va­dum, er 40 gan­ge så me­get, som pri­va­te må op­be­va­re. har sig­tet ejen­dom­mens 60- åri­ge mand­li­ge be­bo­er i sa­gen. Fo­re­lø­big ly­der sig­tel­sen på over­træ­del­se af fyr­vær­ke­ri­loven. Tre dræbt i fj or » Nu skal tek­ni­ker­ne la­ve en far­lig­heds­vur­de­ring, og på den bag­grund vil der bli­ve ta­get stil­ling til, om der og­så skal rej­ses sig­tel­se for over­træ­del­se af straff eloven, « si­ger Poul Se­ve­rin­sen.

Se­ne­ste nytår­s­aft en mi­ste­de ik­ke fær­re end tre mænd li­vet. Al­le tre blev dræbt af de så­kald­te krysan­temum­bom­ber

Kæm­pe la­ger

Va­dum

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.