Fik tre måneder for bom­bejo­ke

BT - - NYHEDER -

To græ­ske for­ret­nings­mænd blev i går idømt tre må­ne­ders fængsel i Kø­ben­havns By­ret for at ha­ve spøgt med at ha­ve en bom­be i ba­ga­gen i Kø­ben­havns Luft­havn.

Det er kun én af må­ne­der­ne, der er gjort ube­tin­get, og den fængsels­straf har mæn­de­ne, som er 33 og 65 år, ud­stået un­der de­res va­re­tægts­fængs­ling.

De to sid­ste måneder er gjort be­tin­ge­de, og græker­ne skal der­for ik­ke af­so­ne de måneder, hvis de hol­der sig fra at be­gå ny kri­mi­na­li­tet. Der­u­d­over er de ble­vet idømt in­drej­se­for­bud i Dan­mark i seks år.

Det var i slut­nin­gen af novem­ber, at de to for­ret­nings­mænd var i Kø­ben­havns Luft­havn. Ved check- in jo­ke­de mæn­de­ne med at ha­ve en bom­be i ba­ga­gen. Det før­te til, at Ter­mi­nal 3 blev evaku­e­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.