Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Hen­rik Day Poul­sen Do­nald Trump er det bed­ste ek­sem­pel på, at den po­li­ti­ske eli­te med de rig­ti­ge me­nin­ger er i dyb kri­se. Eli­ten er sim­pelt­hen ude af trit med den bre­de be­folk­ning, og eli­tens for­søg på at op­dra­ge og be­læ­re os om at me­ne det rig­ti­ge er slå­et fejl

Psy­ki­a­ter, ph. d., i Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.