Kaf­fen for­tæl­ler hv

BT - - NYHE­DER -

Jeg kan ik­ke gen­ken­de, at jeg of­te for­sø­der li­vet, som jeg for­sø­der kaf­fen Hvis man ik­ke har væ­ret med på den der bøl­ge i 00’ er­ne, hvor café lat­te over­væl­de­de os al­le sam­men, så drik­ker man nok mest fil­ter- kaf­fe Tho­mas Skot­te Sten­toft, ’ Skot­te og Sten­toft’ i bå­de ka­te­go­ri­en for ‘ sort kaf­fe’ og ‘ caf­fe lat­te’. Men en corta­do er må­ske og­så midt imel­lem, for­di den bå­de er stærk kaf­fe og gan­ske lidt mælk, « gri­ner hun. Fe­in­s­ch­meck­er- kaf­fe En corta­do er en klas­sisk espres­so til­sat en lil­le smu­le varm mælk. Ne­top corta­do­en er den mest solg­te kaf­fe- va­ri­ant i fe­in­s­ch­meck­er- kaf­fe­ba­ren, for­tæl­ler in­de­ha­ve­ren.

Num­mer to på be­st­sel­ler- li­sten er caf­fe lat­ten. Iføl­ge Ra­ma­ni Dur­va­su­las un­der­sø­gel­ser bur­de fler­tal­let af kun­der­ne der­med væ­re ude på at ‘ for­sø­de li­vet’. Et bil­le­de Mik­kel Bang, der er me­de­jer af kaf­fe­ste­det, ik­ke gen­ken­der.

» Men der er nok no­get om snak­ken, hvis man i ste­det ind­de­ler folk ef­ter, hvad de la­ver. Hånd­vær­ke­re drik­ker sort kaf­fe. For nog­le pi­gers ved­kom­men­de, ty­pisk skøn­heds­bran­chen, så er det lat­te, man svær­ger til. Så er der blog­ger­ne, der skal væ­re med på de ny­e­ste trends, og som skal ha­ve man­del­mælk i kaf­fen, « si­ger Mik­kel Bang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.