Lukas Gra­ham top­per ame­ri­kansk hit­lis­te

BT - - NYHEDER -

VILD SUC­CES Næp­pe har rø­gen ef­ter hi­sto­ri­er­ne om Lukas Gra­hams suc­ces­ful­de ame­ri­kan­ske tal­ks­how- op­træ­den lagt sig, før der er me­re godt nyt for den dan­ske kvar­tet. Lukas Gra­ham er et lil­le skridt nær­me­re et gen­nem­brud i USA med hit­tet ’ 7 Years’.

Lukas Gra­ham For­chham­mer har de se­ne­ste da­ge lig­get fast pla­ce­ret som nr. 2 på en af bran­che­bib­len Bil­l­bo­ards au­to­ri­ta­ti­ve hit­lis­ter, den så­kald­te ’ Bil­l­bo­ard + Twit­ter Emer­ging Ar­ti­sts’. En hit­lis­te for up- andco­m­ing kunst­ne­re.

Bil­l­bo­ard + Twit­ter’s Emer­ging Ar­ti­sts af­spej­ler mest del­te san­ge på twit­ter gen­nem de se­ne­ste 24 timer. Det er en så­kaldt ’ re­al ti­me’ hit­lis­te.

For at væ­re kva­li­fi­ce­ret til den­ne up- and- co­m­ing hit­lis­te skal en kunst­ner ha­ve min­dre end 100.000 føl­ge­re på Twit­ter - sam­ti­dig må man end­nu ik­ke ha­ve haft top­pla­ce­rin­ger på de ’ sto­re’ li­ster Bil­l­bo­ard Hot 100 el­ler på Bil­l­bo­ard 200. PR- tur i USA Al­le­re­de da ’ 7 Years’ blev ud­gi­vet, hop­pe­de Lukas Gra­ham ind i top­pen af Emer­ging Ar­ti­sts- li­sten. Ef­ter sin PR- tur i USA er han nu vendt til­ba­ge til top­pen.

’ Ta­ke The Wor­ld By Storm’ syn­ger han på det se­ne­ste al­bum. Det er sto­re ord, men li­ge nu mær­ker USA en bri­se ved navn Lukas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.