Kendt sku­e­spil­ler i vold­som bil­u­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

MIRA­KEL ’ Any Gi­ven Sun­day’- stjer­nen James Woods snød dø­den, da en mas­siv bil­u­lyk­ke var ved at sen­de hans Je­ep ud over en klip­pe­kant. Sku­e­spil­le­ren kør­te i en sne­storm, da han plud­se­lig måt­te dre­je skar­pt for at und­gå et har­moni­ka­sam­men­stød. Iføl­ge Woods hav­de en bi­list mi­stet kon­trol­len på de is­glat­te ve­je i den ame­ri­kan­ske stat Col­ora­do, hvil­ket før­te til sam­men­stø­det, som Woods ef­ter­føl­gen­de be­skrev i en ræk­ke twe­ets.

» Dybt fald på 30 me­ter, men au­tovær­net holdt. Jeg var i stand til at kom­me ud og at gli­de igen­nem den mod­kø­ren­de tra­fik, « skrev den 68- åri­ge sku­e­spil­ler iføl­ge Daily News.

Woods, der er kendt for at spil­le skur­kerol­ler i film som ’ Ca­si­no’ og ’ Ghosts of Mis­sis­sip­pi’, skrev ef­ter­føl­gen­de, at hans air­bag ik­ke var ble­vet ud­løst på hans nu to­talska­de­de bil, og at han var hel­dig at væ­re i li­ve.

» Gud smi­le­de til mig i dag. Jeg er så lyk­ke­lig over at væ­re i li­ve, « skrev han på Twit­ter. Lil­le hjer­ne­rystel­se Sku­e­spil­le­rens twe­ets fik fle­re fans til ta­ster­ne for at vi­se de­res støt­te til den tredob­bel­te Em­my- vin­der, der ef­ter­føl­gen­de tak­ke­de for de pæ­ne tan­ker.

» Und­skyld, jeg vrøv­ler. En lil­le hjer­ne­rystel­se. Tak for al­le de smuk­ke støt­te­o­rd, al­le sam­men. Vær sø­de at kø­re sik­kert i fe­ri­e­da­ge­ne, « af­slut­te­de Woods.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.