LUKSUS KRYD­STOGT PÅ DEN BLÅ DO­NAU MED HELPENSION OG UD­FLUG­TER

Kr. 15.495,-

BT - - TV - LIDTMe­re

Vi fly­ver til Wi­en, hvor­fra vi kø­rer til Do­nau - dron­nin­gen blandt Eu­ro­pas flo­der. Vi går i land i en ræk­ke spæn­den­de by­er, bå­de kend­te og min­dre kend­te, og får en for­nem­mel­se af de­res hi­sto­rie og stem­nin­gen i ga­der­ne. Do­nau har gen­nem år­hund­re­der væ­ret en af Eu­ro­pas kul­tu­rel­le ho­ved­ve­je, og på det­te kryd­stogt kæ­des en per­leræk­ke af op­le­vel­ser sam­men. Det ele­gan­te 4- stjer­ne­de kryd­stogtskib dan­ner en per­fekt ram­me om den­ne spæn­den­de rej­se. Pa­nora­mavin­du­er­ne gi­ver et flot vue over flo­den og bred­den. Rej­sen in­klu­de­rer fly, vel­komstdrink, helpension om­bord, ud­flug­ter iflg. pro­gram og dansk rej­se­le­der. Pris pr. per­son i delt ud­ven­dig ka­hyt. Inkl. helpension og ud­flug­ter Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på lidtme­re. dk/ luksus­do­nau el­ler kon­takt Best Tra­vel på tlf.: 70 20 98 99. Husk at op­ly­se an­non­ce­ko­den for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.