7 4 7 7 00 7 00 7

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

Sti­ne Bod­holt Ni­el­sen Blev sat af for man­ge gan­ge og kan ik­ke si­ge sig fri for at ha­ve sin del af an­sva­ret for Ne­agus man­ge scor­in­ger. Ann Gre­te Nør­gaard Hun brænd­te si­ne to før­ste af­slut­nin­ger og smed en bold væk. En rig­tig skidt ind­sats fra en nervøs Nør­gaard i de 20 mi­nut­ter, hun spil­le­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.