HSV ind­gi­ver kon­kurs­be­gæ­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cham­pions Le­ague- me­stre­ne fra 2013, HSV Hand­ball, kan me­get vel snart væ­re for­tid. Dan­sker­klub­ben med Hans Lind­berg, Al­lan Dam­gaard og Cas­per U. Mor­ten­sen i trup­pen har ind­gi­vet en kon­kurs­be­gæ­ring. Det skri­ver HSV på klub­bens hjem­mesi­de. Man hå­ber dog sta­dig på at kun­ne spil­le sæ­so­nen fær­dig og skri­ver, at der ar­bej­des hårdt på at fin­de en løs­ning. Kon­kurs­be­gæ­rin­gen kom­mer ef­ter en lang pe­ri­o­de med stor øko­no­misk usik­ker­hed. Spil­ler­ne fik for ny­lig lov til at skif­te kvit og frit til an­dre klub­ber, ef­ter de i to måneder ik­ke har få­et ud­be­talt løn. Klub­ben var blot for et år si­den i en lig­nen­de si­tu­a­tion, hvor kon­kur­sen blev af­vær­get på mål­stre­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.