Nyt chok­ne­der­lag til KIFs mester­hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De se­ne­ste to års dan­marks­me­ster KIF Kol­ding Kø­ben­havn blev i af­tes of­fer for en ge­di­gen over­ra­skel­se i Boxer Her­re­liga­en. På ude­ba­ne tab­te den jysk- sjæl­land­ske klub med 20- 22 til bund­hol­det Ri­be- Es­b­jerg. Ved pau­sen før­te Kol­ding el­lers sik­kert med 10- 6. KIF Kol­ding sat­te der­med over­ra­sken­de to po­int til i top­stri­den. Klub­ben lig­ger num­mer fi­re, men kan bli­ve di­stan­ce­ret af År­hus Hånd­bold i dag. Sej­ren sen­der til gen­gæld Ri­be- Es­b­jerg for­bi Nord­s­jæl­land Hånd­bold, men hol­det lig­ger sta­dig til at skul­le spil­le om at und­gå nedryk­ning. / ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.