LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mat­ch­fi xing har man­ge for­gre­nin­ger, og en af de me­re usæd­van­li­ge hi­sto­ri­er er net­op kom­met frem i Ukrai­ne.

Her har Zorya Luhansk nem­lig meldt 11 af klub­bens eg­ne U19- spil­le­re for mat­ch­fi xing. Det skri­ver fut­bol­grad. com i en ar­ti­kel om em­net. Al­le spil­le­re er navn­giv­ne, og det dre­jer sig om i alt tre kam­pe, hvor spil­ler­ne har få­et mel­lem 3.500 kro­ner og 7.000 kro­ner for at ta­be med vil­je.

» Jeg vil ude­luk­ke en­hver spil­ler, der for­sø­ger at sny­de, fra en­hver fod­bold­ba­ne på en ki­lo­me­ters af­stand. Hvis jeg no­gen­sin­de ser no­gen af dem på et fod­bold­hold igen, vil jeg per­son­ligt rin­ge den på­gæl­den­de klub og for­tæl­le, at de skal spar­ke ved­kom­men­de langt væk fra fodbolden, « si­ger Zorya- ma­na­ger Yuriy Ver­ny­dub som en kom­men­tar til sa­gen.

Sa­gen er et gen­nem­brud i bekæm­pel­se af snyd i Ukrai­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.