1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Po­kal­kam­pe mod de min­dre hold, hvor man end­da har vun­det den før­ste kamp på ude­ba­ne, er ik­ke li­ge­frem no­get, som At­le­ti­co Madrid sat­ser det vil­de på. Tre gan­ge har man i lig­nen­de si­tu­a­tio­ner mødt hold fra den tred­je­bed­ste ræk­ke på Vi­cen­te Cal­deron, og bed­ste re­sul­tat har væ­ret en sejr på ét mål. Reus Depor­tiu fø­rer den tred­je­bed­ste ræk­ke og for dem er en kamp mod At­léti­co Madrid kæm­pe­stort, mens det blot er en kamp, der skal over­stås for Die­go Si­meo­ne og kom­pag­ni eft er 2- 1 i før­ste kamp. Ude­hol­det lig­ner et godt spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 2,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.