KENO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE 20 VINDERTAL: 02- 06- 10- 11- 16- 18- 21 24- 25- 30- 33- 35- 38- 39 46- 48- 49- 58- 59- 61 DE HØ­JE­STE GEVINSTER 1.000.000, 5.000 og 4.000 Træk­nin­gen den 16. de­cem­ber

Uden an­svar

PRÆMIEPROGNOSE Prog­no­sen fo­relå ik­ke ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Uden an­svar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.