Bie­ber- bil­let­ter til over­pris

BT - - NYHEDER -

HAMSTRING

Ale­ne i går var der i skri­ven­de stund ble­vet op­ret­tet 57 nye an­non­cer med Justin Bie­ber- bil­let­ter til Par­ken. I et til­fæl­de har en kre­a­tiv sæl­ger op­ret­tet en annonce for et ’ ori­gi­nalt foto’, hvor der til­fæl­dig­vis med­føl­ger to Justin Bie­ber- bil­let­ter – til den net­te sum af 3.000 kro­ner.

Og­så på Fa­ce­book fl­o­re­rer der bil­let­ter i di­ver­se brugtsalgs­grup­per, men det ty­der på, at pen­ge­pun­gen skal væ­re me­re end al­min­de­ligt vel­pol­stret, før man har en chan­ce for at få del i de ef­ter­trag­te­de bil­let­ter.

Justin Bie­ber- kon­cer­ten ind­går i en stør­re ver­dens­tur­né, Pur­po­se Wor­ld Tour, der be­gyn­der 9. marts i Se­att­le og fo­re­lø­big er sat til at slut­te 25. novem­ber i Lis­sa­bon. Kon­cer­ten i Par­ken er den ene­ste sta­dionkon­cert på tur­néen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.