Nej, fa­mi­li­en Dan­mark får det nem­me­re nu

BT - - DEBAT -

JA­COB JEN­SEN

op­gi­ve lig­heds­dags­or­de­nen, før al­le her i lan­det er li­ge fat­ti­ge. Den mål­sæt­ning er jeg ba­re ik­ke enig i. Fi­nans­lo­ven er gan­ske so­ci­alt ba­lan­ce­ret. Vi in­ve­ste­rer pen­ge­ne på æl­dre­om­rå­det og sund­heds­om­rå­det må­l­ret­tet æl­dre, de­men­te og an­dre ting, som kom­mer ud­sat­te grup­per til gavn. Der er 500 mio. kr. via sats­pulj­en til so­ci­alt ud­sat­te. Der er man­ge ste­der, hvor vi må­l­ret­tet la­ver til­tag, som hjæl­per ud­sat­te grup­per. Rent tek­nisk sti­ger gi­ni­ko­ef­fi ci­en­ten, men det ske­te og­så un­der Thor­ning- re­ge­rin­gen, som En­heds­li­sten støt­te­de.

EN­HEDS­LI­STEN VIL IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.