Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Lis­beth Knud­sen In­gen po­li­ti­ke­re tør rigtigt ta­ge hul på den dis­kus­sio­nen, om vi har en vel­færds­stat i 2020, der lig­ner den nu­væ­ren­de. Det er for eks­plo­sivt et em­ne. Vil der væ­re råd til, at vi al­le mod­ta­ger de sam­me ydel­ser? Vil der væ­re et sik­ker­heds­net un­der al­le?

Di­rek­tør for Man­dag Mor­gen, på al­tin­get. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.