Ter­bo­ar­ding af børn . . .’

BT - - NYHEDER -

Det, der har slå­et mig med dem, er de­res mang­len­de em­pa­ti. De kan ik­ke se, at de har gjort no­get for­kert. Men el­lers er der ik­ke no­get ge­ne­relt bil­le­de. Vi be­væ­ger os i al­le sam­fundslag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.