Så ér det jul

BT - - TV-GUIDE -

JULEFAVORIT sen­der Dis­neys el­ske­de juleshow. Men det har ik­ke altid væ­ret li­ge let. Gang på gang har Dis­neys ame­ri­kan­ske af­de­ling nem­lig for­søgt at ’ for­ny’ showet. De har ( uden held) kræ­vet gam­le dan­ske stem­mer slet­tet til for­del for nye og me­re tidsva­ren­de. Og i 1998 var det nær gå­et helt galt.

Her hæ­ve­de Dis­ney- bos­ser­ne nem­lig plud­se­lig pri­sen for det gam­le show. Og det var kun en lyn­hur­tig redning Når du ser de klas­si­ske klip og hø­rer de klas­si­ske san­ge, er det for al­vor jul, fra DRs teg­ne­se­ri­e­chef Ja­cob Ste­gel­mann, der red­de­de høj­ti­den. Det vig­tig­ste ju­le- tv » Eft er min me­ning er der in­gen tvivl. ’ Dis­neys Juleshow’ er ju­lens vig­tig­ste tv- ud­sen­del­se. Når du ser de klas­si­ske klip og hø­rer de klas­si­ske san­ge, er det nem­lig for al­vor jul. «

Så­dan si­ger Jakob Ste­gel­mann. Og et sted imel­lem 800.000 og én mil­li­on dan­ske­re gi­ver ham fuld­stæn­dig ret. Og sven­sker­ne er så­mænd end­nu me­re vil­de med det klas­si­ske Dis­ney- show. I bro­der­lan­det føl­ger nem­lig he­le 4,5 mil­li­o­ner se­e­re med. Det er godt halv­de­len af Sve­ri­ges be­folk­ning.

Og hvis du kig­ger med på tors­dag klok­ken 16,00, så vil du for­stå hvor­for. DR1 TORS­DAG 16.00 ’ DIS­NEYS JULESHOW’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.