En stor mund­fuld

BT - - TV-GUIDE -

Et af NFC s bed­ste hold, Arizo­na Car­di­nals er på be­søg hos Phila­delp­hia Eag­les, som har haft en del pro­ble­mer gen­nem sæ­so­nen. Al­li­ge­vel øj­ner hol­det sta­dig en di­vi­sions­sejr, som gi­ver au­to­ma­tisk ad­gang til slut­spil­let.

Det er dog en or­dent­lig mund­fuld, der ven­ter ør­ne­ne den­ne aft en. Car­di­nals med Car­son Pal­mer i front har set skræm­men­de ud på al­le linjer, og de fø­rer og­så den stær­ke NFC West- di­vi­sion re­la­tivt sik­kert. De sid­ste to opgør har dog væ­ret for­delt li­ge­ligt mel­lem de to.

TV3 SPORT 1 MAN­DAG 14.00 ’ PHILA­DELP­HIA EAG­LES IMOD ARIZO­NA CAR­DI­NALS’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.