Bli­ver ju­leøn­sket op­fyldt?

BT - - TV-GUIDE -

Ju­lemor­gen sid­der Julie på sit væ­rel­se med bil­le­det af Ja­ck og Vig­dis. Det gør sta­dig ondt, at Ja­ck er rejst fra hen­de. Mette har travlt i køk­ke­net, og hun og Wil­ly skal hol­de jul med Ole Pe­hrs­son. Wil­ly er glad for at skul­le hol­de jul med dem, men han er og­så trist, for­di Ra­fi, Ga­bi og Mi­cha­el er flyt­tet. Fra Sto­re­bælts­bro­ens top kan Ra­fi se et con­tai­ner­skib sej­le nord­på. Mette, Ole og Wil­ly kom­mer for­bi og øn­sker glæ­de­lig jul. Og plud­se­lig får al­le en uven­tet sms- be­sked. Sid­ste af­snit af TV2s fi­ne ju­le­ka­len­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.