Et brag

BT - - TV-GUIDE -

DRs Sto­re Juleshow bli­ver i år et brag af et fre­de­ligt show. For ju­len er me­re end ju­le­py­nt, ga­veregn, an­des­teg og flæ­skesvær, sø­de børn, træt­te børn og hast­værk, der er last­værk.

Jul er og­så ef­ter­tænksom­hed og fred. Så selv­om ju­le­travlhe­den er over os, vil vi slå et slag for fre­den. Den in­dre fred og har­moni­en. Ju­le­fre­den. Se med, når Li­se Røn­ne og Ja­cob Ri­i­sing - sam­men med blandt an­dre Ras­mus Se­e­bach, Na­biha, Wa­fan­de ali­as Bla­ck Dylan, Dai­mi, Co­co O og mu­si­ke­re fra DR’s kor og or­ke­stre le­ve­rer en mu­si­kalsk gu­ir­lan­de, som brin­ger os i den helt ret­te ju­lestem­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.