Jysk top­du­el

BT - - TV -

To skar­pe hold fra top­pen af den dan­ske Boxer­liga, BSV og Skjern, tør­ner sam­men i JYSK Are­na i Sik­l­ke­borg. Vær­ter­ne har haft en god sæ­son, og Ni­ko­laj Mar­kus­sen og co. er stær­ke hjem­me. Gæ­ster­ne har og­så gjort det godt, men på det se­ne­ste har de ik­ke helt fun­det for­men, så BSV er sva­ge fa­vo­rit­ter i det jy­ske topop­gør. Hånd­bold TV 2: 17.05

Da den un­ge jour­na­list Tin­tin kø­berk b et t gam­melt fl aske­skib, fi nder han ved et til­fæl­de et spor i ski­bet, der kan le­de ham til sørø­ve­ren Ra­ck­ham den Rø­des skat. Han al­li­e­rer sig med den ko­le­ri­ske og for­d­ruk­ne kap­ta­jn Had­do­ck, og sam­men ta­ger de på en even­ty rlig tur til Nord­afri­ka for at fi nde re­ster­ne af sørø­ver­ski­bet En­hjør­nin­gen. Men Iva­novitch Sak­ha­rin og hans ban­de er og­så ude eft er skat­ten. Tin­tin TV 2: 20.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.