Snob­ber på tour

BT - - TV -

Eft er me­re end 60 shows på Bel­le­vue Te­a­tret tog Ryt­te­ri­et de­res an­det li­ve show på tour i Dan­mark, hvor de blandt an­det lag­de vej­en for­bi Mu­sik­hu­set i Aar­hus. En ma­ge­løs aft en der sent skal gå i glem­me­bo­gen. Glæd dig til en lang per­leræk­ke af skæ­ve ek­si­sten­ser som Tul­le & El­se, Ste­en & Jut­ta, Rolf & Nil­ler, Snob­ber­ne og man­ge fl ere. Ryt­te­ri­et li­ve DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.