Roy­a­le øje­blik­ke

DAGENS TIP man­dag

BT - - TV -

Sam­men med en ræk­ke gæ­ster gør Ti­ne Gøtzs­che og Kå­re Qu­ist sta­tus over, hvad det er for en dron­ning, vi har i dag. De ser og­så på den po­li­ti­ske ba­lan­ce­gang kron­prin­ses­se Mary går i sin kamp for de sva­ge­ste. Vi skal og­så til et be­gej­stret Grøn­land og run­de kon­ge­hu­sets nye stra­te­gi ift . ne­ga­tiv om­ta­le. Året i Kon­ge­hu­set DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.