Sne­man­den

DAGENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Hvis HC An­der­sens ju­le­e­ven­ty r "Sne­man­den" var en ka­ge, hvor­dan vil­le den så se ud, og hvor­dan vil­le den sma­ge? Det vil ka­ge­eks­per­ten To­bi­as Hamann- Pe­der­sen fi nde ud af, og til at hjæl­pe sig in­vi­te­rer han Ole The­strup. De dyk­ker ned i even­ty ret, hvil­ket bl. a. sen­der To­bi­as i ha­ven med en mo­tor­sav og en is­blok på stør­rel­se med et kø­le­skab. Sma­gen af et ... DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.