Liv og Ida ba­ger

DAGENS TIP onsdag

BT - - TV -

Den sto­re ba­ge­dyst ud­vi­der fa­mi­li­en! Fem tid­li­ge­re del­ta­ge­re har ta­get et barn med hver til en dyst på kon­fekt, småka­ger og an­dre ju­le­ka­ger. I ju­le­ba­ge­dy­sten skal hvert par ba­ge de­res egen ju­le­py­nt, de skal over­vin­de den hem­me­li­ge udfordring, og i mester­værks­ud­for­drin­gen skal ju­le­min­der om­sæt­tes til ju­le­ka­ge. Timm Vla­di­mir er vært. Den sto­re ju­le- og ... DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.