En glæ­de­lig jul

DAGENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Mette har travlt i køk­ke­net, og hun og Wil­ly skal hol­de jul med Ole Pe­hrs­son. Wil­ly er glad for at skul­le hol­de jul med dem, men han er og­så trist, for­di Ra­fi , Ga­bi og Mi­cha­el er fl yt­tet. Fra Sto­re­bælts­bro­ens top kan Ra­fi se et con­tai­ner­skib sej­le nord­på, og på ski­bet ar­bej­der Ja­ck, som får et chok, da Ra­fi plud­se­lig står for­an ham. Ju­leøn­sket TV 2: 15.20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.