OL- regn­ska­bet

BT - - 5.- 20. DECEMBER -

Det dan­ske kvin­delands­hold kan fort­sat sik­re sig en plads i OL- kva­li­fi ka­tio­nen bå­de via en sejr over Mon­te­ne­gro og hvis an­dre re­sul­ta­ter går Danmarks vej – men i vær­ste til­fæl­de kan det dan­ske kvin­delands­hold og­så en­de som sor­te­per. Her er tre sce­na­ri­er:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.