Grønt lys til nyt Tot­ten­ham- sta­dion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Chri­sti­an Erik­sens klub, Tot­ten­ham Hots­pur, fi k i går god­kendt si­ne nye sta­dion­pla­ner af by­rå­det i Ha­rin­gey. Tot­ten­ham reg­ner med at skul­le fl yt­te ind i det nye sta­dion, in­den sæ­so­nen 2018- 19 bli­ver spar­ket i gang. Sta­dio­net får plads til 61.000 til­sku­e­re og bli­ver der­med det største klub­sta­dion i Lon­don. Byg­ge­ri­et vil ko­ste lidt over fi re mil­li­ar­der kro­ner. Sta­dion skal byg­ges li­ge ved si­den af det nu­væ­ren­de sta­dion Whi­te Hart La­ne, og Tot­ten­ham vil så­le­des spil­le vi­de­re på det gam­le sta­dion ind­til det nye, der og­så skal bru­ges til NFL- kam­pe i mindst 10 år, står klar. Det gam­le Whi­te Hart La­ne blev op­ført i 1899 og har i dag har plads til 36.310 til­sku­e­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.