Søn­derjy­ske sik­rer sig Mar­cel Rø­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søn­derjy­ske er tid­ligt ude i jag­ten på for­stærk­nin­ger til trup­pen. Midt­ba­ne­spil­le­ren Mar­cel Rø­mer skift er så­le­des til Søn­derjy­ske fra Vi­borg, hvor han spil­le­de en vig­tig rol­le i hol­dets op­ryk­ning i for­å­ret 2015. Men i eft er­å­rets ud­ga­ve af Su­per­liga­en har Mar­cel Rø­mer ik­ke væ­ret første­valg på den cen­tra­le midt­ba­ne, hvor Lukas Lera­ger og Jep­pe Grøn­ning har stå­et for­re­st i kø­en. Hos Søn­derjy­ske er man be­gej­stret over at få til­gang af 24- åri­ge Rø­mer, som kal­des en klog, ar­bejd­s­om og lø­be­vil­lig spil­ler af sport­s­chef Hans Jør­gen Hay­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.