Ud­sat topkamp spil­les 3. marts

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det ud­sat­te topop­gør i Su­per­liga­en mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn er ble­vet fast­sat til at bli­ve spil­let tors­dag 3. marts 2016 klok­ken 20.00 på MCH Are­na i Her­ning, op­ly­ser FC Kø­ben­havn. Op­gø­ret skul­le op­rin­de­ligt væ­re spil­let 29. novem­ber, men kraft ig vind be­tød, at kam­pen blev afl yst af sik­ker­heds­mæs­si­ge år­sa­ger. Der­med skal me­stre­ne spil­le fi re kam­pe på to uger – to mod Man­che­ster Uni­ted, en mod AaB og alt­så en mod FC Kø­ben­havn / ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.