KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

mu­ligt at brin­ge vi­de­re. Dén ud­mel­ding gør ondt nu.

Det sam­me gør det fak­tum, at klub­bens sport­s­di­rek­tør sag­de op og nu er i AGF. Han sag­de op på grund af ud­sig­ten til en usik­ker frem­tid med en ny ejer­kreds. En frem­tid, der al­drig blev til vir­ke­lig­hed.

Når man der­til læg­ger, at Co­lin Todd blev ry­stet i sit sæ­de, li­ge­som og­så spil­ler­ne mær­ke­de uro­en, gi­ver det et bil­le­de af en klub, der fi k et or­dent­ligt fur, da in­ve­sto­rer­ne først kom og si­den gik igen.

De blev nar­ret ved Gu­denå­ens ud­løb. Der­for har san­gen om ’ Ran­ders i r….’ sjæl­dent væ­ret så ak­tu­el, som den er net­op nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.