Auf wie­der­se­hen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

an­det år har ført klub­ben frem til en an­den­plads i Bun­des­liga­en, en po­kal­fi na­le- sejr og en tysk Su­per Cup- tri­umf, vur­de­rer i vir­ke­lig­he­den, at man godt vil kun­ne kla­re sig uden Ni­ck­las Bendt­ner.

Hvis han en­der med at fi nde en ny ar­bejds­gi­ver i ja­nu­ar.

» Jeg vil væ­re langt fra at kræ­ve nye spil­le­re, for med Kru­se, Dost og Schür­r­le har vi man­ge mu­lig­he­der i trup­pen, som an­dre klub­ber vil mis­un­de os. Vo­res trup er god nok til at kun­ne op­fyl­de vo­res mål, « si­ger Die­ter Eck­ing.

Sid­ste års Wol­fsburg- top­sco­rer, Bas Dost, er i øv­rigt endt i sam­me si­tu­a­tion som Ni­ck­las Bendt­ner: Med en bænk­plads og et ( mu­ligt) øn­ske om at kom­me væk.

Her er Die­ter Heck­ing an­der­le­des klar i mælet: » Det står fast: Vi vil ik­ke og kom­mer ik­ke til at la­de ham gå. Bas er vig­tig for hol­det. «

I mor­gen ven­ter sid­ste mu­lig­hed i 2015 for Ni­ck­las Bendt­ner til at gø­re re­k­la­me for sig selv, når VfB Stutt­g­art er mod­stan­de­ren i sid­ste run­de af eft er­å­rets Bun­des­liga­sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.