Mar­ce­lo Ba­rovero

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

31 år

Den lil­le lyn­hur­ti­ge an­gri­ber be­gynd­te kar­ri­e­ren i Ri­ver Pla­te, hvor han nu ser ud til at slut­te rin­gen. Som ungt stor­ta­lent tog han i 2001 til FC Bar­ce­lo­na, hvor han hav­de spil­le­de med blan­det suc­ces og var le­jet ud til Mo­na­co og Se­vil­la, in­den han i 2007 tog det ’ for­bud­te’ skift e til ri­va­ler­ne fra Re­al Madrid. Her blev det til to sæ­so­ner i hvidt, in­den han skift ede til Ben­fi ca. Si­den fulg­te kor­te op­hold i klub­ber som Malá­ga, Olym­pi­akos og Vero­na in­den hjem­kom­sten til Ri­ver Pla­te. Den de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler ryd­der op for­an Ri­ver Pla­tes for­svar, hvor han bi­dra­ger med veltænk­te og præ­ci­se ta­ck­lin­ger frem for fy­sisk sty rke og sæt­ter tem­po­et for bol­dom­gan­gen på midt­ba­nen. Han er tit ble­vet sam­men­lig­net med FC Bar­ce­lo­nas Javi­er Ma­s­che­ra­no bå­de på grund af sam­men­fal­det i spil­lestil og de­res for­tid i Ri­ver Pla­tes ung­domsa­ka­de­mi. Matías Kra­ne­vit­ter er ejet af At­léti­co Madrid, som han skift er til­ba­ge til eft er VM for klubhold på en kon­trakt, der lø­ber frem til 2020. Må­l­mand og an­fø­rer for Ri­ver Pla­te, Mar­ce­lo Ba­rovero. Han be­gynd­te i klub­ben At­léti­co Ra­fa­ela, hvor han var klub­bens tred­je­valg, men si­den steg han kraft igt i gra­der­ne, in­den han i 2012 skift ede til Ri­ver Pla­te på lån for en sæ­son. Her le­ve­re­de han så godt, at klub­ben valg­te at hen­te ham på fast kon­trakt fra Ve­lez Sars­fi eld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.