Fl odens op­stig­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

fra Nuñez- kvar­te­ret i Bu­enos Ai­res, der haft en no­get om­tum­let til­væ­rel­se i de se­ne­re år. Et sort ka­pi­tel Si­den 1901, da klub­ben blev skabt, har Ri­ver Pla­te, der kan over­sæt­tes til sølv­fl oden, med 36 ar­gen­tin­ske mester­ska­ber væ­ret den mest vin­den­de klub i Ar­gen­ti­na for­an lo­kal­ri­va­ler­ne fra Bo­ca Ju­ni­o­rs. Klub­ben med den gen­ken­de­li­ge rø­de di­a­go­na­le stri­be på den hvi­de trø­je har op­fo­stret man­ge sto­re stjer­ner gen­nem åre­ne så­som Al­fredo Di Sté­fa­no, Her­nan Cre­spo, Ari­el Or­te­ga, Ja- vi­er Ma­s­che­ra­no, En­zo Fran­cesco­li og Ra­da­mel Falcao.

Men den sto­re gl­or­vær­di­ge hi­sto­rie har og­så et sort ka­pi­tel i ny­e­re tid. I 2011 ryk­ke­de den stol­te tra­di­tions­klub ud af Pri­me­ra Di­vi­sion for før­ste gang no­gen­sin­de. Til stor ju­bel for fan­se­ne af ær­ke­ri­va­ler­ne fra Bo­ca Ju­ni­o­rs, selv om det be­tød, at de der­med måt­te und­væ­re de så be­røm­me­de ’ Su­perclási­co’- opgør.

Det blev dog kun til en sæ­son i Pri­me­ra B Na­cio­nal. For med den al­dren­de Ari­el Or­te­ga og den tid­li­ge­re fran­ske lands­holds­spil­ler David Treze­gu­et i trup­pen lyk­ke­des det klub­ben at ryk­ke op igen i før­ste for­søg. Si­den har Ri­ver Pla­te ik­ke set sig til­ba­ge og strøg al­le­re­de i 2014 helt til tops igen med det ar­gen­tin­ske mester­skab og al­le­re­de året ef­ter kul­mi­ne­re­de sølv­fl odens stil­le op­stig­ning, da hol­det vandt Co­pa Li­berta­do­res – Sy­da­me­ri­kas svar på Cham­pions Le­ague.

Net­op sidst­nævn­te ti­tel er grun­den til, at Ri­ver Pla­te har kva­li­fi ce­ret sig til VM for klubhold. Søn­dag står hol­det i fi na­len mod FC Bar­ce­lo­na og har mu­lig­hed for at fort­sæt­te op­rejs­nin­gen, hvis det kan slå Suárez og co.

RI­VER PLA­TE NAVN: Club At­léti­co Ri­ver Pla­te KÆLENAVNE: Los Mil­lo­na­rios ( mil­li­o­næ­rer­ne), La Ban­da ( ban­den), Gal­li­nas ( kyl­lin­ger­ne – mest brugt af Bo­ca Ju­ni­o­rs- fan­se­ne) STIF­TET: 25. maj 1901 i Bu­enos Ai­res, Ar­gen­ti­na STA­DION: El Monu­men­tal TIT­LER: 36 ar­gen­tin­ske mester­ska­ber, tre Co­pa Li­berta­do­res, én In­tercon­ti­nen­tal Cup ( en kamp mel­lem det sy­da­me­ri­kan­ske mester­hold og eu­ro­pæ­i­ske mester­hold)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.