LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Så gik den ik­ke læn­ge­re for José Mourin­ho.

Eft er en mi­se­ra­bel sæ­son­start med Chel­sea og en ak­tu­el 16. plads i Pre­mi­er Le­ague til føl­ge blev ’ the Spe­ci­al One’ i går eft er­mid­dag fy­ret af Lon­don­klub­bens besty rel­se.

Book­ma­ker­ne er selv­føl­ge­lig al­le­re­de på ba­nen med hvem der bli­ver hans afl øser, og skal man tro dem, så bli­ver det Guus Hid­dink.

Så­le­des gi­ver Skybet blot od­ds 1,28 på, at han bli­ver Mourin­hos afl øser, mens Dan­ske Spil er helt ne­de i 1,25.

» Guus Hid­dink ken­der Chel­sea ind­gå­en­de fra sin tid i 2009, hvor han før­te klub­ben til FA- Cup tri­umf. Hol­læn­de­ren går le­dig på mar­ke­det pt. og har hård­he­den til at hånd­te­re Chel­seas man­ge mil­li­o­næ­rer. Der­for ser vi ham som den helt sto­re fa­vo­rit til ch­eft ræ­ner­po­sten i Chel­sea, « for­tæl­ler od­ds­sæt­ter Jan Tri­er fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.