1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Over­ra­sken­de pænt od­ds på sejr til So­chaux mod udesva­ge Ajac­cio, som ik­ke har vun­det på ude­ba­ne i Li­gue 2 i de se­ne­ste 17 kam­pe. Hol­det er hårdt ramt af ska­der og ka­ran­tæ­ner til fl ere de­fen­si­ve nøg­le­spil­le­re, og det er lidt af et pro­blem med tan­ke på, at gæ­ster­ne ik­ke har sco­ret me­re end ét mål på ude­ba­ne i 11 måneder. So­chaux har skuff et ind­til vi­de­re og lig­ger et po­int bag Ajac­cio eft er 18 spil­ler­un­der, men vær­ter­ne er i klar bed­ring og har holdt nul­let i fi re af de sid­ste fem hjem­me­kam­pe, hvor man og­så er uden ne­der­lag.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.