4,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her­lev har i den grad få­et vendt en el­lers tru­en­de fi asko­sæ­son til no­get, der må­ske kan bli­ve en plads i slut­spil­let. Se­ne­st ud­ra­de­re­de man top­hol­det Fre­de­riks­havn, og selv om man nor­malt præ­ste­rer no­get dår­li­ge­re på ude­ba­ne, så skal man slet ik­ke væ­re så un­der­tip­pe­de i det­te lo­ka­l­op­gør. Rø­d­ov­re har Ni­ko­laj Krag- Chri­sten­sen og Emil Oli­ver Chri­sten­sen til U20- VM og eft er en fl ot start på sæ­so­nen er Rø­d­ov­re gå­et i stå og har blot hen­tet fi re po­int i de se­ne­ste syv kam­pe. Alt an­det li­ge skal kam­pen væ­re me­re jævn­byr­dig end som så.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.