2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fø­rer­hol­det fra Di­jon var gan­ske over­leg­ne i de før­ste ni run­der af sæ­so­nen, hvor man hen­te­de 22 ud af 27 mu­li­ge po­int, men si­den star­ten af ok­to­ber har man væ­ret langt me­re men­ne­ske­li­ge med kun 14 po­int i de eft er­føl­gen­de ni kam­pe. I midt­u­gen fi k man stryg med 3- 0 af Lo­ri­ent i Cou­pe de la Li­gue i en kamp, hvor man end­da spil­le­de i un­der­tal i he­le 2. halv­leg eft er ud­vis­ning til Mouha­meth Sané. Der­for bør et træt Di­jon- hold sag­tens kun­ne ry­ge ind i pro­ble­mer mod Red Star, som blot har tabt et af de sid­ste 13 liga­op­gør og ser me­get stær­ke ud de­fen­sivt.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.