Bild­søe Las­sens har mi­stet sin mor

BT - - NYHEDER -

DRs tv- vært Kim Bild­søe Lassen op­ly­ser, at han har mi­stet sin mor, der har kæm­pet med can­cer i me­re end et år. Hun blev 77 år.

Kim Bild­søe Las­sen­for­tæl­ler på sin Fa­ce­book- pro­fi l nat­ten til fre­dag, at hans mor In­ge­li­se er død.

» Om­gi­vet af den fa­mi­lie, hun altid sat­te over alt an­det, børn, bør­ne­børn, svo­ger og svi­ge­r­in­der og na­tur­lig­vis sin el­ske­de mand, Tor­ben, rej­ste hun stolt og vær­digt af sted. Hun blev 77. 77 in­tenst le­ve­de år, som man ik­ke kan ha­ve an­det end respekt for. Med var­me, livs­lyst, nys­ger­rig­hed, hu­mor og en fuld­kom­men bund­løs kær­lig­hed – ik­ke ba­re til os, men så san­de­lig og­så til vo­res ven­ner, og hvem der el­lers kom for­bi hen­des hjem el­ler om­gangskreds, « ly­der det blandt an­det i opsla­get. Fle­re hund­re­de har sendt de­res kon­do­len­cer til den 52- åri­ge tv- vært på opsla­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.