Mag­ten sli­der

BT - - NYHEDER -

HÅRDT LIV En nu af­død ‘ god­fat­her’ i ita­li­ensk po­li­tik, Gi­ulio An­dreot­ti, hav­de et mot­to. ’ Mag­ten sli­der på dem, der ik­ke har den’. Det gjaldt må­ske i hans til­fæl­de, der i tre om­gan­ge fra 1972- 92 var støv­lelan­dets pre­mi­er­mi­ni­ster.

Men til­sy­ne­la­den­de ik­ke for An­gela Mer­kel, Ge­or­ge Bush, To­ny Blair og man­ge fle­re af nu­ti­dens le­de­re. Fæl­les for dem er, at mag­ten ef­ter­la- der sig et umi­sken­de­ligt af­tryk. På ud­se­en­det.

For lidt søvn, alt for go­de må­l­ti­der og et ubøn­hør­ligt pres fra om­gi­vel­ser­ne kan - med ti­den - ses på de fle­ste.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) for­tæl­ler, at de go­de va­ner let ‘ skri­der un­der fød­der­ne’, når man som po­li­ti­ker ind­ta­ger sit lands mæg­tig­ste em­be­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.