Ja, man skal for­sør­ge sig selv, hvis man kan

BT - - DEBAT - Ud­læn­din­ge-, in­te­gra­tions- og bo­lig­mi­ni­ster, Ven­stre

IN­GER STØJ­BERG

sin plads, at man ta­ger vær­di­gen­stan­de­ne fra fl ygt­nin­ge. I Dan­mark har vi et bæ­ren­de prin­cip om, at man skal for­sør­ge sig selv, hvis man kan. Det gæl­der al­le – og­så fl ygt­nin­ge, der kom­mer her­til. Vi øn­sker at sen­de en klar be­sked om, at man skal stå på eg­ne ben, hvis man kan. Det prin­cip vi­ser og­så, hvad det er for et land, man er kom­met til. Jeg sy­nes, at det er vig­tigt at sig­na­le­re, hvad det er for nog­le vær­di­er, som vi har byg­get Dan­mark på bag­grund af.

DET ER PÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.