AN­DRE STJER­NER MED SCE­NESKRÆK

BT - - NYHEDER -

ULF PIL­GAARD » Jeg har og­så selv op­le­vet den mest sinds­sy­ge form for sce­neskræk, man kan tæn­ke sig. Den var virkelig selv­på­ført. Jeg op­le­ve­de i nog­le år, at jeg plud­se­lig sag­de til mig selv: Du kan ik­ke stå på be­ne­ne. Jeg bild­te mig ind, at jeg ik­ke kun­ne. « BU­STER LAR­SEN » I mi­nut­ter­ne in­den han skul­le på sce­nen, kun­ne han ryste så me­get over he­le krop­pen, at rystel­ser­ne kun­ne mær­kes i sce­ne­kon­struk­tio­nen. « CLAUS RYSKJÆR » Når jeg gik på sce­nen, var det som at gå ind i et stort, sort hul. Jeg ane­de ik­ke, hvad jeg la­ve­de. Og det var ik­ke sær­lig be­ha­ge­ligt. « POUL BUND­GAARD » Han var ik­ke ban­ge for film og tv, men at stå på sce­nen med en te­le­fon­bogtyk rol­le gav ham kram­per i ma­ven fra mor­genstun­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.