One Di­rection top­per For­bes- li­ste over un­ge guld­kal­ve

BT - - NYHEDER -

Boy­ban­det kan fejre nytår som ver­dens bedst tje­nen­de stjer­ner un­der 30 år. Har­ry Sty­les, Li­am Pay­ne, Lou­is Toml­in­son og Ni­all Hor­an, der al­le er 23 år el­ler yn­gre, har haft et be­gi­ven­heds­rigt år, hvor de har tjent 130 mio. dol­lar, sva­ren­de til 895 mio. dan­ske kro­ner. Det har gi­vet de fi­re hjer­teknu­se­re pla- ce­rin­gen som num­mer ét på ma­ga­si­net For­bes år­li­ge li­ste. Det bri­tisk- ir­ske band har tjent det sto­re be­løb på sin po­pu­læ­re ver­dens­tur­né og det se­ne­ste al­bum ’ Ma­de in the A. M.’.

En an­den ung stjer­ne, der lig­ger højt på li­sten, er Tay­l­or Swift, som har krad­set 80 mio. dol­lar, ( 550 mio. kr.) ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.