Far­vel SLK

BT - - BILER -

Mer­ce­des si­ger far­vel til SLK. Det er dog kun nav­net. Den lil­le to- per­so­ners sport­s­vogn over­le­ver, men bli­ver om­døbt til SLC i for­bin­del­se med dens an­sigtsløft. Bi­len præ­sen­te­res til ja­nu­ar, men de før­ste bil­le­der og fakta er nu of­fent­lig­gjort. AMG SLK55 ud­fa­ses og er­stat­tes af AMG SLC43. Det be­ty­der et far­vel til den sto­re 5,5- li­ters V8 mo­tor og vel­kom­men til en 3- li­ters V6 tur­bo­mo­tor. Før­ste ud­mel­ding ly­der på en 0- 100 km/ t på 4,7 se­kun­der – kun 0,1 se­kund lang­som­me­re end AMG SLK55.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.