Jagu­ar er til­ba­ge

BT - - BILER -

Ef­ter Jagu­ars For­mel 1 fi­a­sko i star­ten af 00er­ne, har Jagu­ar holdt sig fra mo­tor­sport. Næ­ste år ven­der de dog til­ba­ge, når de stil­ler op i FIAs For­mel E for el­drev­ne ra­cer­bi­ler. Ni­ck Ro­gers er ud­vik­lings­chef i Jagu­ar, og be­grun­der be­slut­nin­gen så­le­des: » Elek­tri­ske kø­re­tø­jer vil helt sik­kert spil­le en vig­tig rol­le i vo­res frem­ti­di­ge pro­dukt­por­te­føjl­je, og For­mel E gi­ver os en unik mu­lig­hed for at ud­vik­le vo­res elek­tri­ske driv­linjer. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.