Ro­le­xlir

BT - - BILER -

Ro­lex har fle­re sto­re ur­se­ri­er, der er as­so­ci­e­ret med bi­ler og mo­tor­sport. Dayto­na er nok den mest kend­te, men der er fle­re. Den­ne bog om Ro­lex ta­ger dig bag om ur­mær­ket, der har den dan­ske mo­tor­sport­s­le­gen­de Tom Kri­sten­sen som am­bas­sa­dør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.