Au­di Win­ter Dri­ving Ex­pe­ri­en­ce

BT - - BILER -

Den 9.- 10. og 10.- 11. fe­bru­ar 2016 afh ol­der Au­di ins- kør­sels kø­re­kur­ser i Åre i Sve­ri­ge. I et smukt vin­ter­mil­jø kom­mer du til at af­prø­ve den nye Au­di A4 Li­mou­si­ne og Avant på den ki­lo­me­ter lange is­ba­ne. Kur­set gi­ver dig mu­lig­hed for at te­ste og op­le­ve for­de­le­ne ved quat­tro per­ma­nen­te fi re­hjul­s­træk. Be­græn­set an­tal plad­ser ( 20 per­so­ner pr. kur­sus).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.